placené služby

Zajistíme dle ČSN 730873 :

kontroly hydrantů ( podzemních, nadzemních,nástěnných )

revize hydrantů a požárních vodovodů

údržbu hydrantů

zaměření GPS vodních zdrojů pro potřeby požárních řádů obcí a SPD HZS

.:: Hydranty nástěnné – revize a údržba ::. – Umístění hydrantového systému. Zařízení musí být volně přístupné a nepoškozené. – Návody k obsluze. Ty musí být jasné a čitelné – Označení umístění hydrantu. – Rovnoměrnost a dostatečnost průtoku vody – Stav hadice, zaměřujeme se zejména na známky popraskání, pokroucení, opotřebení – Správnost a pevnost hadicových úvazů a spon – Funkčnost otáčení bubnu a hadice v obou směrech – Rozsah a funkčnost výkyvu ramene u výkyvných navijáků. Výkyv by měl být 180° – Správnou činnost samočinného uzavíracího ventilu – Stav přívodního potrubí vody, zvláštní pozornost věnujeme jakýmkoli známkám poškození – Známky poškození a otevíratelnost dvířek u skříně (je-li namontována) – Použití správného typu proudnice a zda je proudnice snadno ovladatelná – Funkce všech hadicových vodítek a následně zabezpečujeme jejich správné a pevné uchycení – Provedení posledního testu maximální zátěže hadice. Všechny hadice se musí dle EN 671-1 nebo EN 671/2 každých 5 let natlakovat na nejvyšší pracovní tlak .:: Hydranty podzemní a nadzemní – revize a údržba ::. – zkouška funkčnosti hydrantu, dostatečnost průtoku a tlaku vody – revize odběrného místa – zaměření odběrného místa GPS pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy – označení umístění hydrantu – vyčištění a odkalení odběrného místa
Ceník služeb vám zašleme na požádání
Sbor dobrovolných hasičů města Nýřany, Šůlova 1150, Nýřany 330 23, č.t. 606406687, 606936420, e-mail: hasici.nyrany@seznam.cz