HISTORIE SDH

Znak hasičů města Nýřany

Tento znak vznikl v roce 2000. Dominantou znaku je městský znak města Nýřany. Vzhledem k tomu, že symboly v městském znaku vyjadřují veškeré náležitosti o městě a okolí, nevkládali jsme do rukávového znaku mimo nápisu žádné jiné artefakty. Co se týče městského znaku , jasně nám dává najevo, že hlavní činností na nýřansku je průmysl a zemědělství. To značí tři obilné klasy v horní části a tři hromady uhlí, před městskými hradbami. Těžba uhlí na nýřansku značně ovlivňovala a dosud ovlivňuje naši činnost, i když se už uhlí v naší lokalitě netěží 11 let. Nosit městský znak na svých stejnokrojích smějí nýřanští hasiči od 1.5.1934, kdy městské zastupitelstvo svým usnesením povolilo hasičům užívat znak města. Rukávový znak se symboly města Nýřany nosí členové SDH i členové jednotky JSDH města na levých rukávech služebních stejnokrojů společně s domovenkou „Město Nýřany“.

Zástava

19. června 2004 byla slavnostně vysvěcena naše zástava ve zdejším kostele

Na přední straně zástavy dominuje svatý Prokop patron města a horníků. Svatý Prokop drží v pravé ruce na řetězu čerta, znázorňujícího podzemní těžbu uhlí. Po levé straně postavy je majestátní městský znak. Letopočty ve stuze 1883 a 2003 znázorňují rok založení organizované požární ochrany v Nýřanech a rok zhotovení praporu. Tři cípy praporu zdobí obilné klasy a lipové listy s květy. Klasy jsou stejně tak jako v městském znaku symbolem zemědělské činnosti na nýřansku. Lipové listy a květy poukazují na národní symboly Čechů. Ve čtvrtém rohu zástavy je detailně vyšita první požární stříkačka Českého městského sboru dobrovolných hasičů v Nýřanech. Celou stranu dokresluje nápis „JEDNOTKA POŽÁRNÍ OCHRANY NÝŘANY.“ Na zadní straně slavnostní zástavy samozřejmě dominuje postava svatého Floriána, patrona všech hasičů, který drží v levé ruce korouhev s městskou vlajkou a pravou rukou s vědrem hasí oheň. Cípy vlajky ve všech čtyřech rozích opět zdobí národní symbol – lípa a obilné klasy. Celou stranu dokresluje zlatě vyšitý nápis „BLIŽNÍMU NA POMOC – VLASTI KU PROSPĚCHU“ . Vrchol žerdi je zdoben plamenem, ve kterém se nachází tři žitné klasy, které jsou jako symbol zemědělské tradice součástí městského znaku města Nýřany.